ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงาน ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และการประเมินศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก

เผยแพร่โดย ผู้ดูแลระบบ 6 มิ.ย. 2565

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงาน ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และการประเมินศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก
ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี