ขอเชิญร่วมรับฟังการสรุปแผนปฏิบัติการส่งเสริมการลงทุนด้าน Circular Economy ในพื้นที่ EEC

เผยแพร่โดย ผู้ดูแลระบบ 18 พ.ค. 2565

ขอเชิญร่วมรับฟังการสรุปแผนปฏิบัติการส่งเสริมการลงทุนด้าน Circular Economy ในพื้นที่ EEC ในวันที่ 23 พ.ค. 2565 เวลา 8.30-15.30 น. ในรูปแบบออนไลน์