ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิลหัวข้อ "UPCYCLE เศษทองแดงสู่ทองแดงนาโน สำหรับวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์"

เผยแพร่โดย ผู้ดูแลระบบ 16 มี.ค. 2565

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิลหัวข้อ
"UPCYCLE เศษทองแดงสู่ทองแดงนาโน สำหรับวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์" จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
 
🗓วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส 
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)
(clock) เริ่มสัมมนาตั้งแต่เวลา 9:00 น. 
สามารถดูรายละเอียดกำหนดการได้ที่

***รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 21 มีนาคม 2565  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย!!!
สนใจลงทะเบียนได้ที่

📍สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
คุณวิรินทร์ กิตติธรรมวงศ์ 090-696-0418 หรือ kitt.wirin@gmail.com