ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสมัครเข้ารับการคัดเลือก "รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565 ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน" มอบรางวัลโดยนายกรัฐมนตรี

เผยแพร่โดย ผู้ดูแลระบบ 2 มี.ค. 2565

📢 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสมัครเข้ารับการคัดเลือก "รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565 ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน" มอบรางวัลโดยนายกรัฐมนตรี  ตอกย้ำการเป็นผู้ประกอบการที่ได้นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนไปพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

📍ขยายเวลารับสมัครถึง 31 มี.ค. 2565

📍ดูรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่https://zhort.link/p9o, https://industryaward.industry.go.th/th

***รับชมคลิปย้อนหลังการสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนส่งรายงานประกอบการสมัคร*** https://www.youtube.com/watch?v=hLn_mvFfvDw