พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในเขต EEC ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

เผยแพร่โดย ผู้ดูแลระบบ 16 ก.พ. 2565

TGO กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในเขต EEC ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ สามารถรับชม Facebook Live Streaming : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – องค์การมหาชน (http://bit.ly/3paiKg5)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นการประสานความร่วมมือกันระหว่าง TGO มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบ ในการเป็นต้นแบบของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ EEC (CE-EEC Model) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ดำเนินเศรษฐกิจหมุนเวียนและพัฒนาต่อยอด เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนบนพื้นฐานความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป