เปิดรับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจเข้าร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร CIRCO: Creating Business Through Circular Design รุ่นที่ 6 ในเส้นทางธุรกิจ “การท่องเที่ยวและบริการ (Tourism & Hospitality)”

เผยแพร่โดย ผู้ดูแลระบบ 27 ม.ค. 2565

📢 เปิดรับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจเข้าร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร CIRCO: Creating Business Through Circular Design รุ่นที่ ในเส้นทางธุรกิจ “การท่องเที่ยวและบริการ (Tourism & Hospitality)”

หลักสูตรจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นเส้นทางสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรม เรียนรู้ผ่านการทดลองคิด ทดลองทำ และเรียนรู้ร่วมกัน(Workshop) กับเทรนเนอร์ที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบหมุนเวียนและที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนของธุรกิจ

โดยการอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษากระบวนการออกแบบหมุนเวียนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือของสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย และสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NXPO)

 

📌ทำไมต้องอบรมการออกแบบหมุนเวียน ?

  • ได้นำโครงการ/ผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทสนใจปรับเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้เรียนเป็นกรณีศึกษาจริงในหลักสูตร
  • ได้ลองเริ่มต้นกระบวนการคิดสร้างไอเดียการออกแบบหมุนเวียน (ideation) ภายใต้การแนะนำของวิทยากรไทยที่ได้รับการอบรมจาก CIRCO ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
  • ได้เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนทั้งความสูญเสียทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ด้วยการวิเคราะห์ supply chain ปัจจุบัน,​การหาคุณค่า (circular value proposition) และพัฒนาแนวคิดให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโมเดลธุรกิจใหม่ จนถึงการสร้างแผนการดำเนินการ (Implementation Roadmap) ที่สามารถนำไปดำเนินงานต่อในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม
  • ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กรณีศึกษาที่น่าสนใจจากบริษัทอื่นๆที่กำลังเริ่มต้นเส้นทางสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน และจากผู้เข้าร่วมอบรมท่านอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

 

📌เกี่ยวกับหลักสูตร CIRCO 

  • โปรแกรมการออกแบบหมุนเวียนที่สนับสนุนให้ธุรกิจเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจแบบเส้นตรง ไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมุ่งหาโอกาสการสร้างคุณค่าใหม่ (Circular Value Proposition) ของผลิตภัณฑ์ บริการ และโมเดลธุรกิจใหม่ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
  • มีขั้นตอนการออกแบบที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพื่อให้ธุรกิจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรมได้อย่างแท้จริง ผ่านกระบวนการ design thinking , business model design และ supply chain analysis
  • มีกรอบของโมเดลธุรกิจหมุนเวียน และกลยุทธ์การออกแบบหมุนเวียนซึ่งอ้างอิงจากแนวคิด  “Products that Last” ที่ถูกวิจัยและพัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัย Technical University of Delft (TU Delft) ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์
  • หลักสูตร CIRCO ได้ถูกนำไปอบรมให้กับผู้ประกอบการและบริษัทมากกว่า 1,000 แห่ง ในประเทศเนเธอร์แลนด์และในอีก ประเทศอาทิเช่น เยอรมณี ตุรกี อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น


---------

 

📌การอบรมนี้เหมาะสำหรับใคร?

ธุรกิจในอุตสาหกรรม “การท่องเที่ยวและบริการ (Tourism & Hospitality)” ที่ต้องการเริ่มต้นเส้นทางสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

โดยในแต่ละรุ่น จะเปิดรับเพียง 10 ธุรกิจ โดยแต่ละธุรกิจสามารถส่งตัวแทนบริษัทมาร่วมอบรมได้ 2-3 ท่าน เพื่อทำงานร่วมกันเป็นทีม ประกอบด้วย

  • ผู้ร่วมอบรมหลัก ท่าน  จากทีมพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ (Business and R&D part) ที่มีอำนาจในการตัดสินใจในองค์กร  *จำเป็นต้องเข้าร่วมอบรมทุกครั้ง
  • ผู้ร่วมอบรมเสริม 1-2 ท่าน จากทีมที่เข้าใจตลาด รู้จักลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ (commercial part) 

 

---------

 

📌ตารางการอบรมตลอดหลักสูตร ระยะเวลา วัน ตลอดช่วงเวลา สัปดาห์ ได้แก่ 

Orientation Session : วันพุธที่ 23 ก.พ.  เวลา 9.30-12.30 น.

Session 1 : วันพุธที่ มี.ค. เวลา 9.30-12.30 น.

Session 2 : วันพุธที่ มี.ค. เวลา 9.30-12.30 น.

Session 3 : วันพุธที่ 23 มี.ค. เวลา 9.30-12.30 น.

Session 4 : วันพุธที่ 30 มี.ค. เวลา 9.30-12.30 น.

Session 5 : วันพฤหัสบดีที่ เม.ย. เวลา 9.30-12.30 น.

 

📌รูปแบบการอบรม : 

อบรมออนไลน์ ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom และ Mural (เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการ collaboration)  

*ภาษาที่ใช้อบรม : ภาษาไทย 

 

📋 ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ที่ : https://forms.gle/WyrC8ieJt3i4TfCU8

📌 หมดเขตรับสมัคร ก.พ. 2565
 

พิเศษ ! ละเว้นค่าใช้จ่ายในการอบรม มูลค่า 10,000 บาท เป็นกรณีพิเศษสำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน
ซึ่งทางโครงการจะขอเก็บเป็นค่ามัดจำ และหากเข้าร่วมอบรมครบทุกครั้ง จะได้รับเงินมัดจำคืนเต็มจำนวน

*รับเพียง 10 บริษัทเท่านั้น โดยทางโครงการจะยืนยันกับผู้ได้รับคัดเลือกภายในวันที่ ก.พ. 2565

*อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ : CIRCO-TH-info-leaflet และ คำถามที่พบบ่อย  (FAQ) 
 

📌 ดูรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ : https://globalcompact-th.com/CIRCO/BusinessDesign/6thTrack
📌 ติดตามข้อมูลของ CIRCO Hub Thailand ได้ที่ https://circo.globalcompact-th.com/