๓ พันธมิตรจับมือผลักดัน “องค์กรลดโลกร้อน...ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเสื้อผ้าเบอร์ ๕”

เผยแพร่โดย ผู้ดูแลระบบ 21 ก.พ. 2562กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเสื้อผ้าเบอร์ ๕  จำนวน ๘๗ แห่ง เข้ารับมอบโล่และเกียรติบัตรภายในงาน “องค์กรลดโลกร้อน…ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเสื้อผ้าเบอร์ ๕” โดยมีนายจิระศักดิ์ มัณฑางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสิ่งทอ พร้อมด้วยนางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กล่าวแถลงความร่วมมือและร่วมกันมอบโล่และเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม  โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ้นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

     ภายในงานมีการบรรยาย “ประโยชน์ที่ได้รับจากการผลิตและใช้เสื้อผ้าคูลโหมด” โดยดร.พงษ์วิภาหล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และการบรรยาย “จากคูลโหมด เสื้อผ้าสวมใส่สบาย...สู่เสื้อเบอร์ ๕ ไม่ต้องรีด ลดพลังงานไฟฟ้า” โดยนายศักดา บุญทองใหม่ หัวหน้ากองส่งเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำหรับเสื้อผ้าคูลโหมดและเสื้อผ้าเบอร์ ๕ เป็นความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการเลือกใช้เสื้อผ้าที่สามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นเสื้อผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษในการซับเหงื่อและระบายความร้อนได้ดีช่วยเพิ่มความเย็นสบายในการสวมใส่  ขณะเดียวกันยังช่วยประหยัดไฟฟ้าและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย กฟผ. ได้สรุปว่า ตั้งแต่เริ่มโครงการเสื้อเบอร์ ๕ จนถึงขณะนี้ ได้จ่ายฉลากเสื้อเบอร์ ๕ ไปแล้วประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ ใบ สามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ  ๖๗๕,๐๐๐ หน่วยต่อปี  คิดเป็นเงินมูลค่าประมาณ ๒.๗ ล้านบาทต่อปีและมีส่วนช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ถึง ๓๙๐ ตันต่อปี ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้เกิดผู้ผลิตและตลาดสินค้าสิ่งทอที่ลดโลกร้อนในประเทศไทยอีกด้วย


แแหล่งที่มาข้อมูล : http://www.tgo.or.th/2015/thai/events_detail.php?id=419