แนวทางในการขอรับทุนเพื่อพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้กลไกเครดิตร่วม เสริมสร้างศักยภาพเอกชนลดก๊าซเรือนกระจก

เผยแพร่โดย ผู้ดูแลระบบ 5 มี.ค. 2562

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๕ เมษายนที่ผ่านมา ตัวแทนจากสถานประกอบการจำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมสัมมนา
       เรื่อง “แนวทางในการขอรับทุนเพื่อพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้กลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism:JCM)” ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนเงินลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้กลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism: JCM) จากรัฐบาลญี่ปุ่น ให้แก่ผู้ที่สนใจขอรับทุน โดยมี ดร.พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กล่าวต้อนรับ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

      ภายในงาน ดร.พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้นำเสนอความเป็นมาของกลไก JCM และประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งการนำเสนอขั้นตอนการพัฒนาโครงการและสถานภาพการดำเนินโครงการ JCM
รวมทั้งแนวทางการสมัครขอรับทุน โดย ดร.ปวีณา พาณิชยพิเชษฐ ผู้จัดการโครงการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการพัฒนาโครงการ JCM ก็คือจะได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ตลอดจนได้ใช้เทคโนโลยีที่ประสิทธิภาพสูง รวมทั้งช่วยลดต้นทุนในการดําเนินงาน รวมทั้งมีรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต และยังมีส่วนช่วยในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศอีกด้วย 


แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.tgo.or.th/2015/thai/events_detail.php?id=422