บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด วรดา ชำนาญพืช - -