บริษัท แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
ผลิต AUTOMOTIVE CATALYST, MOTORCYCLE AND CATALYTIC SLURRY แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด วาธิต หอมสมบัติ - -