บริษัท อาร์ไอแอล 1996 จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท อาร์ไอแอล 1996 จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
ประกอบกิจการนิคมอุตสาหกรรม บริษัท อาร์ไอแอล 1996 จำกัด นางสาวผอบรัตน์ อุดมเกษมทรัพย์ ภาคการบริการ และสำนักงาน -
ประกอบกิจการนิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม บริษัท อาร์ไอแอล 1996 จำกัด นางสาวผอบรัตน์ อุดมเกษมทรัพย์ ภาคการบริการ และสำนักงาน -

ข้อมูลการทำโครงการ T-VER

โครงการ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภท T-VER เทคโนโลยี ขนาด หน่วยงานผู้พัฒนา ค่าใช้จ่าย
โครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาจำนวน 140.76 กิโลวัตต์สูงสุด ที่อาคารสำนักงานของนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล 1996 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง บริษัท อาร์ไอแอล 1996 จำกัด นายชาตรี เกตุทอง (ผู้จัดการส่วนพลังงาน) พลังงานทดแทน Solar PV Micro บริษัท อาร์ไอแอล 1996 จำกัด 6
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำขนาด 978.75 กิโลวัตต์สูงสุดที่บ่อน้ำของSCG chemicals Site#3 และโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นขนาด 4,422.90 กิโลวัตต์สูงสุด ท บริษัท อาร์ไอแอล 1996 จำกัด พลังงานทดแทน Solar PV Small บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด 228