โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

  • ข้อมูลโรงงาน : โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)