บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
อบชุบโลหะด้วยความร้อนและชุบเคลือบผิวโลหะ (Heat and Surface Treatment) บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด สุคนธรส กระสังข์ - -