บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มอัดลม ตราเป๊ปซี่ และเครื่องดื่มไม่อัดลม ตราลิปตัน เกตเตอเรท และกู๊ดมู๊ด บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด นายสิทธิชัย เมธาอาภานนท์ อาหาร -
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มอัดลม ตราเป๊ปซี่ และเครื่องดื่มไม่อัดลม ตราลิปตัน เกตเตอเรท และกู๊ดมู๊ด บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด นายสิทธิชัย เมธาอาภานนท์ อาหาร -
บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด นายสิทธิชัย เมธาอาภานนท์ เครื่องดื่ม -
บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด นายสิทธิชัย เมธาอาภานนท์ เครื่องดื่ม -

ข้อมูลการทำโครงการ CFP

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit ปริมาณคาร์บอน หน่วย
น้ำอัดลมบรรจุกระป๋อง ยี่ห้อ เป็ปซี่ 245 ml บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด นายสิทธิชัย เมธาอาภานนท์ อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ - 0
น้ำอัดลมบรรจุกระป๋อง ยี่ห้อ เป็ปซี่ 245 ml บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด นายสิทธิชัย เมธาอาภานนท์ อาหาร 1 กระป๋อง 177 gCO<sub>2</sub>e