บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFP

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit ปริมาณคาร์บอน หน่วย
น้ำยางข้น ชนิดแอมโมเนียสูง บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด นางวนิดา แพทย์นุเคราะห์ ยางพารา 1 ตัน 160 kg
น้ำยางข้น ชนิดแอมโมเนียปานกลาง บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด นางวนิดา แพทย์นุเคราะห์ ยางพารา 1 ตัน 159 kg
น้ำยางข้น ชนิดแอมโมเนียสูง บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด วนิดา แพทย์นุเคราะห์ ยางพารา 1 ตัน 156 kgCO<sub>2</sub>e
น้ำยางข้น ชนิดแอมโมเนียปานกลาง บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด วนิดา แพทย์นุเคราะห์ ยางพารา 1 ตัน 145 kgCO<sub>2</sub>e
น้ำยางข้น ชนิดแอมโมเนียต่ำ บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด วนิดา แพทย์นุเคราะห์ ยางพารา 1 ตัน 138 kgCO<sub>2</sub>e
น้ำยางข้น ชนิดแอมโมเนียต่ำมาก บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด วนิดา แพทย์นุเคราะห์ ยางพารา 1 ตัน 140 kgCO<sub>2</sub>e
น้ำยาง Semi บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด วนิดา แพทย์นุเคราะห์ ยางพารา 1 ตัน 75 kgCO<sub>2</sub>e