บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
สกัดน้ำมันปาล์ม บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด ปทุมรัตน์ ชารี - -