บริษัท ไอเอชไอ เทอร์โบ (ประเทศไทย) จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท ไอเอชไอ เทอร์โบ (ประเทศไทย) จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
ชิ้นส่วนยานยนต์(TURBO CHARGER) ไอเอชไอ เทอร์โบ(ประเทศไทย)จำกัด สุพัตรา สุขหนองฮี - -