บริษัท โทโฮคุ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท โทโฮคุ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด