• ข้อมูลโรงงาน : Vencorex(Thailand) Company Limited