บริษัท ไทยฮิตาชิลวดอาบน้ำยา จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท ไทยฮิตาชิลวดอาบน้ำยา จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนยานยนต์ บริษัท ไทยฮิตาชิลวดอาบน้ำยา จำกัด อารีวรรณ พาณิชนิกร - -