บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพลีแบค จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพลีแบค จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
บรรจุภัณฑ์ชนิดถุงพลาสติก บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพลีแบค จำกัด นายสุวรรณ สำแดงสุด พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ -
ผลิตบรรจุภัณฑ์ ชนิดถุงพลาสติก บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพลีแบค จำกัด นายสุวรรณ สำแดงสุด - -
ผลิตบรรจุภัณฑ์ ชนิดถุงพลาสติก บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพลีแบค จำกัด นายสุวรรณ สำแดงสุด พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ -
ผลิตบรรจุภัณฑ์ ชนิดถุงพลาสติก บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพลีแบค จำกัด นายสุวรรณ สำแดงสุด พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ -