บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
โรงงานผลิต HUB – RING , MOLD บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด (โรงงานพานทอง) คุณวิริยา จรูญรัตนกุล ยานยนต์ -