บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
คอมเพรสเซอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ -

ข้อมูลการทำโครงการ T-VER

โครงการ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภท T-VER เทคโนโลยี ขนาด หน่วยงานผู้พัฒนา ค่าใช้จ่าย
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 2.7 MWบริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด มลฤดี มีทิพย์ พลังงานทดแทน Solar PV Micro บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด 177