บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)

  • ข้อมูลโรงงาน : บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)