บริษัท ซีพีแรม จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท ซีพีแรม จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
อุตสาหกรรมการผลิต อาหารพร้อมรับประทาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี) นางสาวนันทิยา แป้นถึง อาหาร -

ข้อมูลการทำโครงการ CFP

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit ปริมาณคาร์บอน หน่วย
ข้าวกะเพราหมู (Ezygo) 1 แพ็ค (215 กรัม) บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี) คุณนันทิยา แป้นถึง อาหาร 1 แพ็ค 941 gCO<sub>2</sub>e
ข้าวกะเพรากุ้ง (Ezygo) 1 แพ็ค (210 กรัม) บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี) คุณนันทิยา แป้นถึง อาหาร 1 แพ็ค 1 kgCO<sub>2</sub>e
ขนมจีบปู 1 ไม้ (4 ลูก 64 กรัม) บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี) คุณนันทิยา แป้นถึง อาหาร - 295 gCO<sub>2</sub>e
บิ๊กซาลาเปาหมูสับ 1 ลูก บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี) คุณนันทิยา แป้นถึง อาหาร 85 กรัม 275 g
บิ๊กเปาหมูสับไข่เค็ม 1 ลูก บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี) คุณนันทิยา แป้นถึง อาหาร 85 กรัม 328 g
บิ๊กเปาหมูสับ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี) นางสาวนันทิยา แป้นถึง อาหาร 85 กรัม 277 gCO<sub>2</sub>e
บิ๊กเปาหมูสับไข่เค็ม บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี) นางสาวนันทิยา แป้นถึง อาหาร 85 กรัม 284 gCO<sub>2</sub>e
ขนมจีบปู 1 ไม้ - ขนมจีบ 4 ลูก น้ำหนักสุทธิ 64 กรัม บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี) นางสาวนันทิยา แป้นถึง อาหาร 1 ไม้ - ขนมจีบ 4 ลูก น้ำหนักสุทธิ 64 กรัม 262 gCO<sub>2</sub>e
ขนมจีบกุ้ง 1 ไม้ - ขนมจีบ 4 ลูก น้ำหนักสุทธิ 64 กรัม บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี) นางสาวนันทิยา แป้นถึง อาหาร 1 ไม้ - ขนมจีบ 4 ลูก น้ำหนักสุทธิ 64 กรัม 291 gCO<sub>2</sub>e
ข้าวกะเพราหมู (Ezygo) บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี) นางสาวนันทิยา แป้นถึง อาหาร 1 แพ็ค (215 กรัม) 789 gCO<sub>2</sub>e
ข้าวกะเพรามังสะวิรัติ (Ezygo) บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี) นางสาวนันทิยา แป้นถึง อาหาร 1 แพ็ค (210 กรัม) 678 gCO<sub>2</sub>e