บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFP

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit ปริมาณคาร์บอน หน่วย
กรด 2-เมทธิลโพรพีโนอิค หรือ เอ็มเอเอ บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ 1 กิโลกรัม 4 kg
แผ่นอะคริลิก เกรด ดีเอ็ก บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ 1 กิโลกรัม 7 kg
ไอโซบิวทิลเมตาคริเลต หรือ ไอบีเอ็มเอ บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ 1 กิโลกรัม 5 kg
แผ่นอะคริลิก เกรด อีเอ็ก บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ 1 กิโลกรัม 7 kg
แผ่นอะคริลิก เกรด แอล บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ 1 กิโลกรัม 7 kg
แผ่นอะคริลิก เกรด แอลเอ็ก บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ 1 กิโลกรัม 6 kg
แผ่นอะคริลิก เกรด พีเอ็ก บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ 1 กิโลกรัม 6 kg
3-เมทิล-2- โพรพานอล หรือ ทีบีเอ บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ 1 กิโลกรัม 3 kg
เมธิลเมตาคริเลต หรือ เอ็มเอ็มเอ บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ 1 กิโลกรัม 5 kg
นอร์มอลบิวทิลเมตาคริเลต หรือ เอ็นบีเอ็มเอ บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ 1 กิโลกรัม 5 kg