• ข้อมูลโรงงาน : Hiraiseimitsu (Thailand) Co., Ltd.