บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ก่อสร้าง -