บริษัท ซีเท็กซ์ อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท ซีเท็กซ์ อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด