บริษัทเอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัทเอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFP

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit ปริมาณคาร์บอน หน่วย
สารให้ความหวานอมอลตี้ไซรัป 70/85, สารให้ความหวานอมอลตี้ทีเอ็มไซรัป 70/85 (น้ำเชื่อมมัลทิทอล) ในขนาดบรรจุภัณฑ์ 100 กิโลกรัม บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด นางสาวดวงพร จุ้ยแก้ว อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ - 0
Crystalline Maltitol (Maltitol) Package 20 kg บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด ดวงพร จุ้ยแก้ว อาหาร 20 kg 42 kgCO<sub>2</sub>e
Crystalline Maltitol (Maltitol) Package 25 kg บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด ดวงพร จุ้ยแก้ว อาหาร 25 kg 51 kgCO<sub>2</sub>e
Crystalline Maltitol (Maltitol) Package 500 kg บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด ดวงพร จุ้ยแก้ว อาหาร 500 kg 1 tCO<sub>2</sub>e
Crystalline Maltitol (Maltitol) Package 860 kg บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด ดวงพร จุ้ยแก้ว อาหาร 860 kg 2 tCO<sub>2</sub>e
Crystalline Maltitol (Maltitol) Package 1000 kg บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด ดวงพร จุ้ยแก้ว อาหาร 1000 kg 2 tCO<sub>2</sub>e
Amalty Syrup 70/85 (Maltitol Syrup), Amaltyᵀᴹ Syrup 70/85 (Maltitol Syrup) Package 25 kg บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด ดวงพร จุ้ยแก้ว อาหาร 25 kg 26 kgCO<sub>2</sub>e
Amalty Syrup 70/85 (Maltitol Syrup), Amaltyᵀᴹ Syrup 70/85 (Maltitol Syrup) Package 100 kg บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด ดวงพร จุ้ยแก้ว อาหาร 100 kg 120 kgCO<sub>2</sub>e
Amalty Syrup 70/85 (Maltitol Syrup), Amaltyᵀᴹ Syrup 70/85 (Maltitol Syrup) Package 275 kg บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด ดวงพร จุ้ยแก้ว อาหาร 275 kg 259 kgCO<sub>2</sub>e
Amalty Syrup 70/60 (Maltitol Syrup) Package 270 kg บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด ดวงพร จุ้ยแก้ว อาหาร 270 kg 272 kgCO<sub>2</sub>e
Crystalline Maltitol Fine Powder (Maltitol) Package 20 kg บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด ดวงพร จุ้ยแก้ว อาหาร 20 kg 49 kgCO<sub>2</sub>e