บริษัท ซูมิโตโม อิเล็กตริก ซินเตอร์ด คอมโพเน้นท์ส (ที) จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท ซูมิโตโม อิเล็กตริก ซินเตอร์ด คอมโพเน้นท์ส (ที) จำกัด