บริษัท อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFP

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit ปริมาณคาร์บอน หน่วย
ถ้วยโยเกิร์ตคละสี บริษัท อิมโก้ฟู๊ดแพ็ค จำกัด คุณธนกฤต ก้องกรวิชญ์ พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ 150 กรัม 19 g
ถ้วยโยเกิร์ตคละสี บริษัท อิมโก้ฟู๊ดแพ็ค จำกัด คุณธนกฤต ก้องกรวิชญ์ พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ 80 กรัม 21 g
ฟรีฟอร์ม ขวดน้ำดื่ม บริษัท อิมโก้ฟู๊ดแพ็ค จำกัด คุณธนกฤต ก้องกรวิชญ์ พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ 600 มิลลิลิตร 34 g
ฟรีฟอร์ม ขวดน้ำดื่ม บริษัท อิมโก้ฟู๊ดแพ็ค จำกัด คุณธนกฤต ก้องกรวิชญ์ พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ 1500 มิลลิลิตร 72 g
ขวดน้ำดื่ม บริษัท อิมโก้ฟู๊ดแพ็ค จำกัด คุณธนกฤต ก้องกรวิชญ์ พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ 500 มิลลิลิตร 66 g