บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
ผลิตไฟฟ้า ไอน้ำและน้ำเย็น บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด นางสาวกาญจนา โชติโอภาส ผลิต และจำหน่ายไฟฟ้า -
ผลิตไฟฟ้า ไอน้ำและน้ำเย็น บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด นางสาวกาญจนา โชติโอภาส - -
ผลิตไฟฟ้า ไอน้ำและน้ำเย็น บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด นางสาวกาญจนา โชติโอภาส ผลิต และจำหน่ายไฟฟ้า -