บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
ปิโตรเคมี บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด นางสาวจิราภรณ์ บัวบูชา ปิโตรเลี่ยม -
ปิโตรเคมี บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด นางสาวจิราภรณ์ บัวบูชา ปิโตรเลี่ยม -