บริษัท เอ็มซี-โทวา อินเตอร์เนชั่นแนล สวีทเทนเนอร์ส จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท เอ็มซี-โทวา อินเตอร์เนชั่นแนล สวีทเทนเนอร์ส จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFP

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit ปริมาณคาร์บอน หน่วย
สารให้ความหวานแทนน้ำตาล มอลดิตอลแบบผลึกในขนาดบรรจุภัณฑ์ 20 กิโลกรัม (CB20) บริษัท เอ็มซี-โทวา อินเตอร์เนชั่นแนล สวีทเทนเนอร์ส จำกัด คุณดวงพร จุ้ยแก้ว อาหาร และเครื่องดื่ม 1 ตัน 2 ton
สารให้ความหวานแทนน้ำตาล มอลดิตอลแบบผลึกในขนาดบรรจุภัณฑ์ 25 กิโลกรัม (KB25) บริษัท เอ็มซี-โทวา อินเตอร์เนชั่นแนล สวีทเทนเนอร์ส จำกัด คุณดวงพร จุ้ยแก้ว อาหาร และเครื่องดื่ม 1 ตัน 2 ton
สารให้ความหวานแทนน้ำตาล มอลดิตอลแบบผลึกในขนาดบรรจุภัณฑ์ 500 กิโลกรัม (FC500) บริษัท เอ็มซี-โทวา อินเตอร์เนชั่นแนล สวีทเทนเนอร์ส จำกัด คุณดวงพร จุ้ยแก้ว อาหาร และเครื่องดื่ม 1 ตัน 2 ton
สารให้ความหวานแทนน้ำตาล มอลดิตอลแบบผลึกในขนาดบรรจุภัณฑ์ 1000 กิโลกรัม (FC1000) บริษัท เอ็มซี-โทวา อินเตอร์เนชั่นแนล สวีทเทนเนอร์ส จำกัด คุณดวงพร จุ้ยแก้ว อาหาร และเครื่องดื่ม 1 ตัน 2 ton
สารให้ความหวานแทนน้ำตาล มอลติตอลแบบผลึกในขนาดบรรจุภัณฑ์ 20 กิโลกรัม (CB20) บริษัท เอ็มซี-โทวา อินเตอร์เนชั่นแนล สวีทเทนเนอร์ส จำกัด คุณดวงพร จุ้ยแก้ว อาหาร 1 ตัน 2 ton
สารให้ความหวานแทนน้ำตาล มอลติตอลแบบผลึกในขนาดบรรจุภัณฑ์ 25 กิโลกรัม (KB25) บริษัท เอ็มซี-โทวา อินเตอร์เนชั่นแนล สวีทเทนเนอร์ส จำกัด คุณดวงพร จุ้ยแก้ว อาหาร 1 ตัน 2 ton
สารให้ความหวานแทนน้ำตาล มอลติตอลแบบผลึกในขนาดบรรจุภัณฑ์ 500 กิโลกรัม (FC500) บริษัท เอ็มซี-โทวา อินเตอร์เนชั่นแนล สวีทเทนเนอร์ส จำกัด คุณดวงพร จุ้ยแก้ว อาหาร 1 ตัน 2 ton
สารให้ความหวานแทนน้ำตาล มอลติตอลแบบผลึกในขนาดบรรจุภัณฑ์ 1000 กิโลกรัม (FC1000) บริษัท เอ็มซี-โทวา อินเตอร์เนชั่นแนล สวีทเทนเนอร์ส จำกัด คุณดวงพร จุ้ยแก้ว อาหาร 1 ตัน 2 ton
สารให้ความหวานแทนน้ำตาลมอลติทอลแบบผลึก (Lesys) บริษัท เอ็มซี-โทวา อินเตอร์เนชั่นแนล สวีทเทนเนอร์ส จำกัด คุณดวงพร จุ้ยแก้ว อาหาร 1 หน่วย 2 kg