บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกและแผ่นพลาสติก บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด นางสาวภารณี ภูธนะกูล พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ -
ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด นางสาวภารณี ภูธนะกูล พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ -
บรรจุภัณฑ์พลาสติก บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด นางสาวภารณี ภูธนะกูล พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ -
ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกและแผ่นพลาสติก บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด นางสาวภารณี ภูธนะกูล พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ -