คลังเก็บก๊าซบ้านโรงโป๊ะ (บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน))

  • ข้อมูลโรงงาน : คลังเก็บก๊าซบ้านโรงโป๊ะ (บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน))