บริษัท ไพร์ม โพรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท ไพร์ม โพรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFP

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit ปริมาณคาร์บอน หน่วย
สับปะรดชนิดแว่นบรรจุกระป๋องในน้ำสับปะรด ขนาด 20 ออนซ์ น้ำหนักสุทธิ 565 กรัม บริษัทไพร์ม โพรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด คุณวรรณี แสงสง่า อาหาร 1 กระป๋อง 306 g
สับปะรดชนิดแว่นบรรจุกระป๋องในน้ำเชื่อมใส บริษัทไพร์ม โพรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด คุณวรรณี แสงสง่า อาหาร 1 กระป๋อง น้ำหนักสุทธิ 565 กรัม (น้ำหนักเนื้อสับปะรด 340 กรัม) 649 g