บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
ฉนวนยางสังเคราะห์ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ก่อสร้าง -
ผลิตฉนวนยางสังเคราะห์ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ - -
ผลิตฉนวนยางสังเคราะห์ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ - -
ผลิตฉนวนยางสังเคราะห์ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ก่อสร้าง -

ข้อมูลการทำโครงการ CFP

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit ปริมาณคาร์บอน หน่วย
ฉนวนกันความร้อน AEROFLEX STANDARD ขนาด 3 mm 1 ตารางเมตร บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ก่อสร้าง 1 ตารางเมตร 15 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนกันความร้อน AEROFLEX STANDARD ขนาด 6 mm 1 ตารางเมตร บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ก่อสร้าง 1 ตารางเมตร 13 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนกันความร้อน AEROFLEX STANDARD ขนาด 9 mm 1 ตารางเมตร บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ก่อสร้าง 1 ตารางเมตร 12 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนกันความร้อน AEROFLEX STANDARD ขนาด 13 mm 1 ตารางเมตร บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ก่อสร้าง 1 ตารางเมตร 12 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนกันความร้อน AEROFLEX STANDARD ขนาด 19 mm 1 ตารางเมตร บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ก่อสร้าง 1 ตารางเมตร 10 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนกันความร้อน AEROFLEX STANDARD ขนาด 25 mm 1 ตารางเมตร บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ก่อสร้าง 1 ตารางเมตร 10 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนกันความร้อน AEROFLEX STANDARD ขนาด 32 mm 1 ตารางเมตร บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ก่อสร้าง 1 ตารางเมตร 9 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนกันความร้อน AEROFLEX STANDARD ขนาด 38 mm 1 ตารางเมตร บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ก่อสร้าง 1 ตารางเมตร 8 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนกันความร้อน AEROFLEX STANDARD ขนาด 50 mm 1 ตารางเมตร บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ก่อสร้าง 1 ตารางเมตร 8 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนกันความร้อน Aero-Roof 5 มิลลิเมตร บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ก่อสร้าง 1 ตารางเมตร ที่ R เท่ากับ 1 1 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนกันความร้อน Aero-Roof 10 มิลลิเมตร บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ก่อสร้าง 1 ตารางเมตร ที่ R เท่ากับ 1 2 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนกันความร้อน Aero-Roof 12 มิลลิเมตร บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ก่อสร้าง 1 ตารางเมตร ที่ R เท่ากับ 1 3 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนกันความร้อน Aero-Roof 19 มิลลิเมตร บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ก่อสร้าง 1 ตารางเมตร ที่ R เท่ากับ 1 4 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนกันความร้อน Aero-Roof 25 มิลลิเมตร บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ก่อสร้าง 1 ตารางเมตร ที่ R เท่ากับ 1 5 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนกันความร้อน Aeroflex-FO ความหนา 13 มิลลิเมตร 1 m2*K/W ต่อ พื้นที่ 1 m2 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ อื่นๆ 1 m²*K/W ต่อ พื้นที่ 1 m² 12 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนกันความร้อน Aeroflex-FO ความหนา 16 มิลลิเมตร 1 m2*K/W ต่อ พื้นที่ 1 m2 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ อื่นๆ 1 m²*K/W ต่อ พื้นที่ 1 m² 11 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนกันความร้อน Aeroflex-FO ความหนา 19 มิลลิเมตร 1 m2*K/W ต่อ พื้นที่ 1 m2 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ อื่นๆ 1 m²*K/W ต่อ พื้นที่ 1 m² 11 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนกันความร้อน Aeroflex-FO ความหนา 25 มิลลิเมตร 1 m2*K/W ต่อ พื้นที่ 1 m2 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ อื่นๆ 1 m²*K/W ต่อ พื้นที่ 1 m² 11 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนกันความร้อน Aeroflex-FO ความหนา 32 มิลลิเมตร 1 m2*K/W ต่อ พื้นที่ 1 m2 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ อื่นๆ 1 m²*K/W ต่อ พื้นที่ 1 m² 10 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนกันความร้อน Aeroflex-FO ความหนา 38 มิลลิเมตร 1 m2*K/W ต่อ พื้นที่ 1 m2 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ อื่นๆ 1 m²*K/W ต่อ พื้นที่ 1 m² 10 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนกันความร้อน Aeroflex-FO ความหนา 50 มิลลิเมตร 1 m2*K/W ต่อ พื้นที่ 1 m2 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ อื่นๆ 1 m²*K/W ต่อ พื้นที่ 1 m² 10 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนกันความร้อน Aeroflex-EP ความหนา 3 มิลลิเมตร 1 m²*K/W ต่อ พื้นที่ 1 m² บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ อื่นๆ 1 m²*K/W ต่อ พื้นที่ 1 m² 22 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนกันความร้อน Aeroflex-EP ความหนา 6 มิลลิเมตร 1 m²*K/W ต่อ พื้นที่ 1 m² บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ อื่นๆ 1 m²*K/W ต่อ พื้นที่ 1 m² 19 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนกันความร้อน Aeroflex-EP ความหนา 13 มิลลิเมตร 1 m²*K/W ต่อ พื้นที่ 1 m² บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ อื่นๆ 1 m²*K/W ต่อ พื้นที่ 1 m² 15 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนกันความร้อน Aeroflex-EP ความหนา 19 มิลลิเมตร 1 m²*K/W ต่อ พื้นที่ 1 m² บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ อื่นๆ 1 m²*K/W ต่อ พื้นที่ 1 m² 14 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนกันความร้อน Aeroflex-EP ความหนา 25 มิลลิเมตร 1 m²*K/W ต่อ พื้นที่ 1 m² บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ อื่นๆ 1 m²*K/W ต่อ พื้นที่ 1 m² 14 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนกันความร้อน Aeroflex-EP ความหนา 32 มิลลิเมตร 1 m²*K/W ต่อ พื้นที่ 1 m² บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ อื่นๆ 1 m²*K/W ต่อ พื้นที่ 1 m² 13 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนกันความร้อน Aeroflex-EP ความหนา 38 มิลลิเมตร 1 m²*K/W ต่อ พื้นที่ 1 m² บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ อื่นๆ 1 m²*K/W ต่อ พื้นที่ 1 m² 12 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนกันความร้อน Aeroflex-EP ความหนา 50 มิลลิเมตร 1 m²*K/W ต่อ พื้นที่ 1 m² บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ อื่นๆ 1 m²*K/W ต่อ พื้นที่ 1 m² 12 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนยาง Aeroflex-Standard 3 mm บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ก่อสร้าง R - Value = 1 m2*K/W : 1 m2 20 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนยาง Aeroflex-Standard 6 mm บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ก่อสร้าง R - Value = 1 m2*K/W : 1 m2 17 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนยาง Aeroflex-Standard 9 mm บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ก่อสร้าง R - Value = 1 m2*K/W : 1 m2 15 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนยาง Aeroflex-Standard 13 mm บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ก่อสร้าง R - Value = 1 m2*K/W : 1 m2 13 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนยาง Aeroflex-Standard 19 mm บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ก่อสร้าง R - Value = 1 m2*K/W : 1 m2 12 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนยาง Aeroflex-Standard 25 mm บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ก่อสร้าง R - Value = 1 m2*K/W : 1 m2 11 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนยาง Aeroflex-Standard 32 mm บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ก่อสร้าง R - Value = 1 m2*K/W : 1 m2 11 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนยาง Aeroflex-Standard 38 mm บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ก่อสร้าง R - Value = 1 m2*K/W : 1 m2 11 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนยาง Aeroflex-Standard 50 mm บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ก่อสร้าง R - Value = 1 m2*K/W : 1 m2 10 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนยาง Aeroflex-HF 3 mm บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ก่อสร้าง R - Value = 1 m2*K/W : 1 m2 20 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนยาง Aeroflex-HF 9 mm บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ก่อสร้าง R - Value = 1 m2*K/W : 1 m2 16 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนยาง Aeroflex-HF 13 mm บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ก่อสร้าง R - Value = 1 m2*K/W : 1 m2 15 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนยาง Aeroflex-HF 16 mm บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ก่อสร้าง R - Value = 1 m2*K/W : 1 m2 15 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนยาง Aeroflex-HF 19 mm บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ก่อสร้าง R - Value = 1 m2*K/W : 1 m2 12 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนยาง Aeroflex-HF 25 mm บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ก่อสร้าง R - Value = 1 m2*K/W : 1 m2 16 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนยาง Aeroflex-HF 32 mm บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ก่อสร้าง R - Value = 1 m2*K/W : 1 m2 12 kgCO<sub>2</sub>e
ฉนวนยาง Aeroflex-HF 38 mm บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ก่อสร้าง R - Value = 1 m2*K/W : 1 m2 11 kgCO<sub>2</sub>e
เทปยาง Aerotape 3 mm บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ก่อสร้าง 1 m2 1 kgCO<sub>2</sub>e
เทปยาง Aerotape 6 mm บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ก่อสร้าง 1 m2 2 kgCO<sub>2</sub>e
เทปยาง Aerotape 12 mm บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด นายดิษฐพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ ก่อสร้าง 1 m2 4 kgCO<sub>2</sub>e