บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
สินค้าอุปโภค บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงาน เลขที่ 602) วิธาร เอี่ยมสอาด - -
ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด รวงทอง ยิ้มย่อง อื่นๆ -
ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด รวงทอง ยิ้มย่อง อื่นๆ -
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด รวงทอง ยิ้มย่อง อื่นๆ -

ข้อมูลการทำโครงการ CFP

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit ปริมาณคาร์บอน หน่วย
ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ไลปอนเอฟ ชนิดเติมขนาด 550 ml บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด รวงทอง ยิ้มย่อง ยา และเวชภัณฑ์ ปริมาณผลิตภัณฑ์ล้างจานจำนวน 40.98 มิลลิลิตร ที่สามารถล้างจานให้สะอาดจำนวน 100 ใบ 43 g
ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ไลปอน กลิ่นชามะนาว ชนิดเติมขนาด 500 ml บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด รวงทอง ยิ้มย่อง ยา และเวชภัณฑ์ ปริมาณผลิตภัณฑ์ล้างจานจำนวน 40.98 มิลลิลิตร ที่สามารถล้างจานให้สะอาดจำนวน 100 ใบ 53 g
ผลิตภัณฑ์ล้างจานโปร ผสมน้ำมะนาว ชนิดเติมขนาด 400 ml บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด รวงทอง ยิ้มย่อง ยา และเวชภัณฑ์ ปริมาณผลิตภัณฑ์ล้างจานจำนวน 75.76 มิลลิลิตร ที่สามารถล้างจานให้สะอาดจำนวน 100 ใบ 91 g
ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ไลปอนเอฟ ชนิดเติมขนาด 850 ml (functional unit: 32.89 ml/จาน 100 ใบ) บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด รวงทอง ยิ้มย่อง ยา และเวชภัณฑ์ 850 มล. 43 g
ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ไลปอนเอฟ สูตรมะกรูด ชนิดเติมขนาด 500 ml (functional unit: 38.46 ml/จาน 100 ใบ) บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด รวงทอง ยิ้มย่อง ยา และเวชภัณฑ์ 550 มิลลิลิตร 56 g
ผงซักฟอกจำนวน 175 กรัม ที่สามารถทำความสะอาดเสื้อผ้าให้สะอาดจำนวน 10 กิโลกรัม บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด นายวิธาร เอี่ยมสอาด, คุณน้ำ กฎหมาย เคมี - 0
ผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเอฟ สูตรมะกรูดชนิดเติมขนาด 500 ml บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด รวงทอง ยิ้มย่อง อื่นๆ ปริมาณผลิตภัณฑ์ล้างจานจำนวน 38.46 มิลลิลิตร ที่สามารถล้างจานให้สะอาดจำนวน 100 ใบ 36 gCO<sub>2</sub>e
ผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกเปา ซิลเวอร์นาโน เอ็กซ์เพิร์ท ขนาด 800 กรัม บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด รวงทอง ยิ้มย่อง อื่นๆ ปริมาณผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกจำนวน 175 กรัม ที่สามารถทำความสะอาดเสื้อผ้าให้สะอาดจำนวน 10 กิโลกรัม 226 gCO<sub>2</sub>e
ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ไลปอน กลิ่นชามะนาว ชนิดเติมขนาด 500 ml บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด รวงทอง ยิ้มย่อง อื่นๆ ปริมาณผลิตภัณฑ์ล้างจานจำนวน 40.98 มิลลิลิตร ที่สามารถล้างจานให้สะอาดจำนวน 100 ใบ 36 gCO<sub>2</sub>e
ผลิตภัณฑ์ล้างจานโปร ผสมน้ำมะนาว ชนิดเติมขนาด 400 ml บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด รวงทอง ยิ้มย่อง อื่นๆ ปริมาณผลิตภัณฑ์ล้างจานจำนวน 75.76 มิลลิลิตร ที่สามารถล้างจานให้สะอาดจำนวน 100 ใบ 63 gCO<sub>2</sub>e
ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ไลปอนเอฟ ชนิดเติมขนาด 550 ml บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด รวงทอง ยิ้มย่อง อื่นๆ ปริมาณผลิตภัณฑ์ล้างจานจำนวน 32.89 มิลลิลิตร ที่สามารถล้างจานให้สะอาดจำนวน 100 ใบ 30 gCO<sub>2</sub>e
ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ไลปอนเอฟ ชนิดเติมขนาด 850 ml บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด รวงทอง ยิ้มย่อง อื่นๆ ปริมาณผลิตภัณฑ์ล้างจานจำนวน 32.89 มิลลิลิตร ที่สามารถล้างจานให้สะอาดจำนวน 100 ใบ 31 gCO<sub>2</sub>e
ผลิตภัณฑ์ล้างจานเข้มข้น ไลปอนเอฟ สูตรอนามัย ชนิดเติมขนาด 550 ml บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด รวงทอง ยิ้มย่อง อื่นๆ ปริมาณผลิตภัณฑ์ล้างจานจำนวน 32.89 มิลลิลิตร ที่สามารถล้างจานให้สะอาดจำนวน 100 ใบ 29 gCO<sub>2</sub>e
ผลิตภัณฑ์ล้างจานเข้มข้น ไลปอนเอฟ สูตรอนามัย ชนิดเติมขนาด 850 ml บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด รวงทอง ยิ้มย่อง อื่นๆ ปริมาณผลิตภัณฑ์ล้างจานจำนวน 32.89 มิลลิลิตร ที่สามารถล้างจานให้สะอาดจำนวน 100 ใบ 30 gCO<sub>2</sub>e
ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ไลปอนกลิ่นชามะนาว ชนิดเติมขนาด 500 ml บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด รวงทอง ยิ้มย่อง อื่นๆ ปริมาณผลิตภัณฑ์ล้างจานจำนวน 40.98 มิลลิลิตร ที่สามารถล้างจานให้สะอาดจำนวน 100 ใบ 35 gCO<sub>2</sub>e
ผลิตภัณฑ์ล้างจานโปร ผสมน้ำมะนาว ชนิดเติมขนาด 400 ml บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด รวงทอง ยิ้มย่อง อื่นๆ ปริมาณผลิตภัณฑ์ล้างจานจำนวน 75.76 มิลลิลิตร ที่สามารถล้างจานให้สะอาดจำนวน 100 ใบ 58 gCO<sub>2</sub>e
ผลิตภัณฑ์ล้างจานเข้มข้น ไลปอนเอฟ สูตรมะกรูด ชนิดเติมขนาด 500 ml บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด รวงทอง ยิ้มย่อง อื่นๆ ปริมาณผลิตภัณฑ์ล้างจานจำนวน 32.89 มิลลิลิตร ที่สามารถล้างจานให้สะอาดจำนวน 100 ใบ 30 gCO<sub>2</sub>e
ผลิตภัณฑ์ล้างจานเข้มข้น ไลปอนเอฟ เจแปนนีสพีช ชนิดเติมขนาด 500 ml บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด รวงทอง ยิ้มย่อง อื่นๆ ปริมาณผลิตภัณฑ์ล้างจานจำนวน 32.89 มิลลิลิตร ที่สามารถล้างจานให้สะอาดจำนวน 100 ใบ 29 gCO<sub>2</sub>e
ผลิตภัณฑ์ล้างจานเข้มข้น ไลปอนเอฟ เจแปนนีสพีช ชนิดเติมขนาด 800 ml บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด รวงทอง ยิ้มย่อง อื่นๆ ปริมาณผลิตภัณฑ์ล้างจานจำนวน 32.89 มิลลิลิตร ที่สามารถล้างจานให้สะอาดจำนวน 100 ใบ 34 gCO<sub>2</sub>e
ผลิตภัณฑ์ล้างจานเข้มข้น ไลปอนเอฟ สูตรมะกรูด ชนิดเติมขนาด 800 ml บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด รวงทอง ยิ้มย่อง อื่นๆ ปริมาณผลิตภัณฑ์ล้างจานจำนวน 32.89 มิลลิลิตร ที่สามารถล้างจานให้สะอาดจำนวน 100 ใบ 32 gCO<sub>2</sub>e
ผลิตภัณฑ์ล้างจานโปร สูตรเบอร์รี่ พาวเวอร์ ชนิดเติมขนาด 400 ml บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด รวงทอง ยิ้มย่อง อื่นๆ ปริมาณผลิตภัณฑ์ล้างจานจำนวน 75.76 มิลลิลิตร ที่สามารถล้างจานให้สะอาดจำนวน 100 ใบ 58 gCO<sub>2</sub>e
ผลิตภัณฑ์ล้างจานโปร สูตรมะนาว ชนิดเติมขนาด 400 ml บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด รวงทอง ยิ้มย่อง อื่นๆ ปริมาณผลิตภัณฑ์ล้างจานจำนวน 75.76 มิลลิลิตร ที่สามารถล้างจานให้สะอาดจำนวน 100 ใบ 60 gCO<sub>2</sub>e
ผลิตภัณฑ์ล้างจานโปร สูตรทรอปิคอล พาวเวอร์ ชนิดเติมขนาด 400 ml บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด รวงทอง ยิ้มย่อง อื่นๆ ปริมาณผลิตภัณฑ์ล้างจานจำนวน 75.76 มิลลิลิตร ที่สามารถล้างจานให้สะอาดจำนวน 100 ใบ 58 gCO<sub>2</sub>e
ซัลโฟเนียน พลัส (ลิเนีย อัลคีล เบนซีน ซัลโฟนิค แอซิด) บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด รวงทอง ยิ้มย่อง อื่นๆ 1 กิโลกรัม 1 kgCO<sub>2</sub>e
ผงซักฟอกเปา ซุปเปอซอฟท์ ขนาด 2,700 กรัม บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด รวงทอง ยิ้มย่อง อื่นๆ 231 กรัม ที่สามารถทำความสะอาดเสื้อผ้าให้สะอาดจำนวน 10 กิโลกรัม 387 gCO<sub>2</sub>e
ครีมอาบน้ำโชกุบุสซึ โมโนกาตาริ ไชนิส มิลล์ เวทช์ ชนิดขวด ขนาด 500 ml บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด รวงทอง ยิ้มย่อง อื่นๆ การทำความสะอาดร่างกาย 1 ครั้ง (สบู่เหลว 5 ml ต่อครั้ง) 27 gCO<sub>2</sub>e
ครีมอาบน้ำโชกุบุสซึ โมโนกาตาริ ไชนีส มิลล์ เวทช์ ชนิดเติม ขนาด 500 ml บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด รวงทอง ยิ้มย่อง อื่นๆ การทำความสะอาดร่างกาย 1 ครั้ง (สบู่เหลว 5 ml ต่อครั้ง) 26 gCO<sub>2</sub>e
108 ช็อปผงซักฟอกสูตรมาตรฐาน ขนาด 1,000 กรัม บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด รวงทอง ยิ้มย่อง อื่นๆ 231 กรัม ที่สามารถทำความสะอาดเสื้อผ้าให้สะอาดจำนวน 10 กิโลกรัม 408 gCO<sub>2</sub>e
ซัลโฟเนียน แอลสามศูนย์เอ (โซเดียม ลอริล ซัลเฟต) บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด รวงทอง ยิ้มย่อง อื่นๆ 1 กิโลกรัม 519 gCO<sub>2</sub>e
ซัลโฟเนียน เอ็นสองแปดเอ (โซเดียม ลอริล อีเทอร์ ซัลเฟต) บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด รวงทอง ยิ้มย่อง อื่นๆ 1 กิโลกรัม 719 gCO<sub>2</sub>e
ซัลโฟเนียน เอ็นเจ็ดศูนย์ (โซเดียม ลอริล อีเทอร์ ซัลเฟต) บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด รวงทอง ยิ้มย่อง อื่นๆ 1 กิโลกรัม 2 kgCO<sub>2</sub>e