ไอ.พี.พี (ไทยแลนด์)จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : ไอ.พี.พี (ไทยแลนด์)จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ T-VER

โครงการ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภท T-VER เทคโนโลยี ขนาด หน่วยงานผู้พัฒนา ค่าใช้จ่าย
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาด 8.1 MW บริษัท ไอ.พี.พี (ไทยแลนด์) จำกัด นางสาวจรัญญา บุญโนนแต้ 0