บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น อุปกรณ์ข้อต่อ ท่อน้ำ PVC วงกบ และบานประตู-หน้าต่างไวนิล ประตูห้องน้ำ PVC บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด นางสาวกรนิภา ปานทั่ง - -
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด นางสาวดาวนา พรรครัตน์ พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ -
ผลิตวัตถุดิบสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ท่อพร้อมอุปกรณ์พลาสติก บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด นางสาวกรนิภา ปานทั่ง พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ -