บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง บริษัทนูทริกซ์ จำกัด มหาชน ลักขณาวัลย์ วรวงศ์ - -