บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
ผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์ บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด โยชิฟุมิ ชิบะมุระ - -