บริษัท พีคิว เคมิคอลส์ (ประเทศไทย)จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท พีคิว เคมิคอลส์ (ประเทศไทย)จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
เคมีภัณฑ์ บริษัท พีคิว เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ปิโตรเลี่ยม -