บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFP

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit ปริมาณคาร์บอน หน่วย
น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตรา ทับทิม บรรจุขวด PET ขนาด 1 ลิตร บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด นางสาว คำแสน เสมศรี อาหาร 1 ลิตร 1 kg
น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตรา ทับทิม บรรจุขวด PET ขนาด 250 มิลลิลิตร บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด นางสาว คำแสน เสมศรี อาหาร 250 มิลลิลิตร 295 g
น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตรา ทับทิม บรรจุขวด PET ขนาด 500 มิลลิลิตร บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด นางสาว คำแสน เสมศรี อาหาร 500 มิลลิลิตร 597 g
น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตรา ทับทิม บรรจุขวด PET ขนาด 750 มิลลิลิตร บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด นางสาว คำแสน เสมศรี อาหาร 750 มิลลิลิตร 785 g
น้ำมันปาล์มข้น ( RPO ) บรรจุ bulk  บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด นางสาว คำแสน เสมศรี อาหาร 1 ตัน 860 kg
น้ำมันปาล์มโอลีอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ( ROL ) บรรจุ bulk  บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด นางสาว คำแสน เสมศรี อาหาร 1 ตัน 859 kg
น้ำมันปาล์มสเตียริน (Palm Stearine) บรรจุ Bulk  บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด นางสาว คำแสน เสมศรี อาหาร 1 ตัน 932 kg
น้ำมันปาล์มโอลีอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตรา โบนัส บรรจุขวด 500 มิลลิลิตร บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด นางสาว คำแสน เสมศรี อาหาร 500 มิลลิลิตร 595 g
น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตรา โบนัส บรรจุถุง ขนาด 1 ลิตร บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด นางสาว คำแสน เสมศรี อาหาร 1 ลิตร 1 kg
น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตรา โบนัส บรรจุถุง ขนาด 1 ลิตร บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด นางสาว คำแสน เสมศรี อาหาร 1 ลิตร 915 g
น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตรา โบนัส บรรจุปี๊บ ขนาด 13.75 ลิตร บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด นางสาว คำแสน เสมศรี อาหาร 13.75 ลิตร 14 kg
น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตรา โบนัส บรรจุปี๊บ ขนาด 18 ลิตร บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด นางสาว คำแสน เสมศรี อาหาร 18 ลิตร 17 kg
Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO) ขนาด 1 ตัน บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด นางสาว คำแสน เสมศรี อาหาร 1 ตัน 1 t
น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี แบบ Bulk ขนาด 1 ตัน บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด นางสาว คำแสน เสมศรี อาหาร 1 ตัน 977 kg
น้ำมันปาล์มจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธีบรรจุรถแท็งค์ ขนาด 1 ตัน บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด นางสาว คำแสน เสมศรี อาหาร 1 ตัน 993 kgCO<sub>2</sub>e
น้ำมันปาล์มสเตียรินบรรจุรถแท็งค์ ขนาด 1 ตัน บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด นางสาว คำแสน เสมศรี อาหาร 1 ตัน 1 tCO<sub>2</sub>e
น้ำมันปาล์มโอลีอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธีบรรจุรถแท็งค์ ขนาด 1 ตัน บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด นางสาว คำแสน เสมศรี อาหาร 1 ตัน 1 tCO<sub>2</sub>e
น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตรา โบนัส บรรจุถุง ขนาด 1 ลิตร บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด นางสาว คำแสน เสมศรี อาหาร 1 ลิตร 1 kgCO<sub>2</sub>e
น้ำมันปาล์มโอลีอินจากเนื้อปาล์ม ตรา โบนัส บรรจุปี๊บ 13.75 ลิตร บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด นางสาว คำแสน เสมศรี อาหาร 1 ปี๊บ 13.75 ลิตร 16 kgCO<sub>2</sub>e
น้ำมันปาล์มโอลีอินจากเนื้อปาล์ม ตรา โบนัส บรรจุปี๊บ 18 ลิตร บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด นางสาว คำแสน เสมศรี อาหาร 1 ปี๊บ 18 ลิตร 20 kgCO<sub>2</sub>e
น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตรา ทับทิม บรรจุขวด PET ขนาด 1 ลิตร บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด นางสาว คำแสน เสมศรี อาหาร 1 ลิตร 1 kgCO<sub>2</sub>e
น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธี ตรา โบนัส บรรจุขวด PET ขนาด 1 ลิตร บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด นางสาว คำแสน เสมศรี อาหาร 1 ลิตร 1 kgCO<sub>2</sub>e