บริษัททาคาฮาตะ พริซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัททาคาฮาตะ พริซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด