บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFP

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit ปริมาณคาร์บอน หน่วย
แผ่นเหล็กเคลือบโครเมียมชนิดม้วน บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด นายวันชัย ผาทอง โลหะมูลฐาน - 0