บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ชนิดเหล็กเส้นกลม และเหล็กข้ออ้อย ประเภทมีเตาหลอม บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด นางสาวพรศิริ แจ่มจำรัส ก่อสร้าง -