บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
ปิโตรเคมี บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด ปิโตรเลี่ยม -

ข้อมูลการทำโครงการ CFP

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit ปริมาณคาร์บอน หน่วย
เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนเทเลฟทาเลต เกรด SA135T บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด ญาริณี จำภูศรี พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ 1 กิโลกรัม 2 kg
เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนเทเลฟทาเลต เกรด SA145T บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด ญาริณี จำภูศรี พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ 1 กิโลกรัม 2 kg
เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนเทเลฟทาเลต เกรด SA150T บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด ญาริณี จำภูศรี พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ 1 กิโลกรัม 2 kg
เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต เกรด SA135T 1 กิโลกรัม บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด ญาริณี จำภูศรี พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ 1 กิโลกรัม 2 kgCO<sub>2</sub>e
เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต เกรด SA145T 1 กิโลกรัม บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด ญาริณี จำภูศรี พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ 1 กิโลกรัม 2 kgCO<sub>2</sub>e
เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต เกรด SA150T 1 กิโลกรัม บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด ญาริณี จำภูศรี พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ 1 กิโลกรัม 2 kgCO<sub>2</sub>e
เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต เกรด SA135T(B) 1 กิโลกรัม บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด ญาริณี จำภูศรี พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ 1 กิโลกรัม 2 kgCO<sub>2</sub>e
เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต เกรด SA135T(H) บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด ญาริณี จำภูศรี ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ 1 กิโลกรัม 2 kgCO<sub>2</sub>e
เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต เกรด SA135T บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด ญาริณี จำภูศรี ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ 1 กิโลกรัม 2 kgCO<sub>2</sub>e
เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต เกรด SA145T บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด ญาริณี จำภูศรี ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ 1 กิโลกรัม 2 kgCO<sub>2</sub>e
เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต เกรด SA150T บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด ญาริณี จำภูศรี ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ 1 กิโลกรัม 2 kgCO<sub>2</sub>e